Op al onze leveringen zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van toepassing:

 

 

 AVK    De Algemene Voorwaarden van Koeriersdiensten

 

 AVC    De Algemene Vervoerscondities

 

 CMR    Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer over de weg

 

 

     Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden, is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.

     Deze bovenstaande bepalingen kunnen gratis worden aangevraagd bij www.vervoeradres.nl

 

      Bij het opgeven van een rijopdracht gaat de opdrachtgever akkoord met de voorwaarden en de gehanteerde betalingstermijn.

     De opdrachtgever kan gebruik maken van AGS koeriersdienst vof vrachtbrieven, maar men kan ook zijn eigen vrachtbrieven gebruiken.

     De afgetekende vrachtbrieven worden met de facturen meegestuurd.

 

     Tevens tekent AGS koeriersdienst vof hierbij aan ten alle tijden op de hoogte te moeten zijn van de te vervoeren materialen.

 

     Uitgesloten van transport zijn:        ==>    ADR goederen

                                                               ==>    Dieren